top of page

Tšakrapaarid - millises suhtes oled sina?

Iidsetes Veedades räägitakse 7 tüüpi suhetest, mida meil on elu jooksul võimalik kogeda. Neis kategooriates on võimalik saavutada harmoonia kahe inimese vahel läbi meie 7 tšakra: juurtšakra, sakraaltšakra, päikesepõimiku, südametšakra, kõritšakra, laubatšakra ja kroontšakra. Iga tšakra tegeleb erineva energia ja eluvaldkonnaga ning nende tasakaalustamine ja puhastamine toob kaasa muutused enesetundes ja elukvaliteedis. Sinu tšakrate seisundist sõltub su toimetulek ja elukvaliteet paljudes eluvaldkondades, sealhulgas ka romantilistes suhetes ja abielus.

Veedade kohaselt otsustab suhtetüübi see, milline tšakra on selles suhtes kõige aktiivsem. Sellest tulenevad ka ambitsioonid suhtes ja suhte eesmärk. Seega, kui su suhtes valitseb juurtšakra, siis su arusaam perekondlikust õnnest toetub samuti juurtšakra teemadele. Madalamad tšakrad: juur- ja sakraaltšakra ning päikesepõimik, kipuvad pakkuma vähem võimalusi õnnelikuks suhteks kui ülemised (südame-, kõri-, lauba- ja kroontšakra). Tšakrate avamise ja puhastamise kallal saame ise töötada ja saavutada kõrgemaid tulemusi. Kõrgemate tšakrate avanedes on ka madalamatel lihtsam avaneda.

Juurtšakra paar

Juurtšakra on ühenduses meie ürginstinktidega. See mõjutab suuresti meie seksuaalenergiat. Juurtsakra on meie enesealalhoiu tšakra – see motiveerib meid paljunema ja lapsi saama, ellu jääma ja hoiduma füüsilisest ohust.

Samuti on see tšakra seotud isekuse ja egoga – kahe faktoriga, mis on äärmiselt olulised sellele, kes tahab ellu jääda. Me kasutame oma isekust, et kaitsta oma vajadusi ja oma ego, et kaitsta oma emotsioone. Juurtšakra paari eesmärk on seks. Neid motiveerib teineteisele naudingu pakkumine.

Kus juurtšakra paar teineteiset leiab? Tavaliselt kohtuvad nad klubides, baarides, pubides, pidudel, meelelahutusüritustel. Muidugi võib juhtuda, et sarnastes kohtades kohtuvad ka kõrgemate tšakrate paarid, vahe on selles, et juurtšakra aktiivsusega inimesed lähevad sinna just paarilise leidmise eesmärgiga. Aktiivse juurtšakraga naisi köidavad tavaliselt atraktiivsed ja maskuliinse välimusega mehed.

Sakraaltšakra paar

Sakraaltšakra on vaimse energia keskus, see mõjutab ka õnne, usaldust ja leidlikkust. Selle varjupoolteks on kadedus, hirm ja enesealalhoiutung. Paar, kes on ühendatud sakraaltšakra kaudu, loob suhte, milles nende ühiseks sihiks on mugavus ja jõukus. Sakraaltšakrat mõjutab planeet Veenus. Kui see paar kokku saab, siis tegeletakse kõigepealt sakraaltšakra teemadega, hiljem võib ka juurtsakra hakata avanema. See võib kaasa tuua nii naudinguid kui ka väljakutseid. Suunatus mugavuse ja jõukuse saavutamisele võib küll tunduda tasakaalustatum kui juurtšakra paari teemad ent ometi toob see kaasa enam võimalusi suhte ebaõnnestumiseks kui õnnelikuks suhteks. Muidugi pole midagi halba soovis elada mugavat elu ning omada ilusat ja mugavat kodu. Probleemiks saab see siis, kui sellest tehakse suhte ainus eesmärk. Ja seda kipuvad sakraaltšakra paarid just tegema.

Sakraaltšakra paari eesmärgiks on mugav elu. Omada mugavat kodu, ilusat mööblit, uut läikivat autot jne. Luua mõnus, mugav ja külluslik ühine kodu. Kus sakraaltšakra paar teineteist leiab? Kallites restoranides, kaunites kuurortides, elitaarsetel pidudel, töökohtumistel.

Päikesepõimiku paar

Päikesepõimik on meie jõukeskus. See on seotud meie ambitsioonide ja eesmärkidega. Materjaalsed naudingud elus võib jagada kaheks, jämedad ja peened. Jämedate materjaalsete naudingute

hulka kuuluvad näiteks majad, autod ja muu taoline. See huvitab sakraaltšakra paare. Aste kõrgemal asuvad peenemad maised naudingud, nagu kuulsus, pestiiž ja võim. Need on teemad, mis huvitavad päikesepõimiku paare. Nemad abielluvad prestiiži ja võimu saavutamiseks. Paljude kuulsate inimeste abielud on päikesepõimiku suhted. Päikesepõimikut mõjutab Päike, millel on maskuliinne loomus, mis julgustab inimest leidma oma koht ühiskonnas.

Et sellises suhtes edu saavutada, peavad mõlemad enese kallal palju tööd tegema, et suuta elada oma kõrgete ootuste tasemel. Nad peavad harjutama isetust ja kuulekust, et õppida oma iseloomu muutma. Kui kohatakse sarnase eesmärgiga paarilist, teevad mõlevad kõvasti tööd ühiste eesmärkide nimel. Kui nad suudavad säilitada keskendatuse, siis lõpuks saavutataksegi soovitud eesmärgid. Kui au, kuulsus ja prestiiž on saavutaud, algavad kriisid isiklikus elus. Mees hakkab oma saavutuste üle aina enam uhkust tundma. Naine seevastu tunneb, et ilma temata poleks kõike seda üldse saavutatudki. Siit saavad alguse varjatud pahameel, vimm ja rahulolematus perekonnas.

Päikesepõimiku paari eesmärgiks on võim, prestiiž ja kuulsus, olla ühiskonnas auväärne. Kus päikesepõimiku paar teineteist leiab? Erikutsetega pidudel, elitaarsetes ringkondades, kõrgklassi kokkusaamistel, kallites spordiklubides, poliitilistel üritustel jne.

Südametšakra paar

Südametšakra on ülemistest tšakratest esimene ja annab võimaluse „soodsaks suhteks”. Sellises suhtes on enam võimalusi õnnestumiseks kui ebaõnnestumiseks. Selline liit on tavaliselt püsiv. Selles suhtes on mõlemal osapoolel võimalik oma teadvust puhastada, töötada oma karma kallal ja täita oma elu eesmärki.

Sellised paarid on väga huvitatud iseenda kallal töötamisest ja enese arendamisest. Nad soovivad, et neid ümbritsevad olendid oleksid õnnelikud. Nad tegelevad heategevuse ja vabatahtliku tööga ning osalevad ühiskondlikult kasulikes ettevõtmistes. Nad austavad oma vanemaid ja kuulavad nende nõuandeid. Nende abieludes ei tule ette suuremaid arusaamatusi. Probleemid võivad ilmneda saatuselöökide kaudu. Teineteist mõistavad nad hästi ja soovivad, et teine oleks õnnelik. Sellised liidud on väga püsivad, õnnistatud paljude sõpradega ja küllus tuleb neile kergelt ja pingutusteta, kuigi nende suhe sellest ei sõltu. Kui neil on päritud rikkust ja vara, siis kasutavad nad seda üldiseks hüvanguks, headuse ja õnnelikkuse loomiseks ja jagamiseks. Kui neil vara ei ole, ei süüdista nad maailma selles. Südametšakra paari eesmärk on järgida moraaliprintsiipe ja hoida ülal väärtusi, mis loovad perre rahu ja õnnelikkust. Selline armastus tugineb soovil luua õnne ja rahu teistele, sealhulgas oma partnerile.

Kus südametšakra paar teineteist leiab? Kohtades, kus liiguvad sarnaste huvidega inimesed, näiteks joogaklassides, meditatsioonikeskustes jne. Nad kalduvad kohtuma kogukondades, mille sihiks on õnnelikkus.

Kõritšakra paar

Neil, keda juhib kõritšakra (mõjutajaks Merkuur), on kalduvus teravdada oma meeli. Nende sooviks on häälestada oma meeled eetertasandile. Meelte teravdamiseks tegelevad nad sageli mediteerimisega, et nad võiksid kuulda, tunda, näha ja mõista universumi sõnumeid. Nad soovivad õnnelikkust kõigile, kellest mõtlevad. Kõritšakra paarile on väga oluline ka arendada ausust ja enesevalitsemist. Nad ei lase oma maistel emotsioonidel enda üle valitseda, vaid tegutsevad kõrgema tahte kohaselt. Oma tundeid valitsedes ja mitte alludes egoistlikele ja emotsionaalsetele impulssidele treenivad nad end, pääsemaks ligi suurematele ja sügavamatele arusaamistele ja tõdedele. Sellest tasemest lähtuvad nad ka oma tegevuses. Oma ego ja emotsioonide valitsemises on nad väga head. Nad ei viida aega tulutute vestlustega, ei uhkelda ega ülista end. Nad on väga tagasihoidlikud inimesed. Nad on väga otsustavad soovis teravdada oma meeli ja valitseda oma ego

ja emotsioone. Neile meeldib aega veeta kõrge vaimsusega õpetajate ja mõtlejate seltsis. Vaid

kõritšakra teemasid vallates saab inimesest saada edukas vaimne guru või teejuht. Vaid selle tasemeni puhastunutele on jõukohane mitte anda oma isiklikku negatiivset karmat edasi oma õpilastele. Selle taseme saavutanu suudab pidevalt praktiseerida seda, mida jutlustab. Siit saavad alguse tõelised vaimsed teadmised.

Kõritšakra paare kohtab harva. Nad kalduvad olema väga andekad inimesed. Neil on kalduvus maailma „tunda” , mitte seda läbi elama. Sellise sügavalt intuitiivse lähenemise tõttu elavad nad ka maailmaga sügavas harmoonias. Nende kõne on sageli rikas kaasasündinud poeesiast. Nad mõistavad helide ja sõnade väge, seetõttu valivad nad neid hoolikalt ja kaunilt. Kuna nad nii palju oma meeli arendavad ja maalima peenematele võngetele häälestuvad, siis areneb samas ka nende kunstimaitse. Neil on peen kunsti-, muusika- ja kirjandusmaitse. Nad suudavad näha ilu igapäevastes asjades. Nad teavad, mida nende hing vajab. Selliste inimeste vahel on müstiline, maagiline suhe. Nad mõistavad teineteist sügavalt ja täielikult. Nad suudavad alati omavahel suhestuda ja tunnevad teineteise vastu sügavat empaatiat. Nad tunnetavad teineteist ka pika vahemaa tagant. Nad suhtlevad pigem tunnete ja mõtete kaudu kui rääkides, kui üks millestki mõtleb, tajub teine seda. Nende suhe kestab mitmeid elusid ja nad on kindlasti juba eelnevates kehastustes koos elanud. Neil mõlemal on hea karma, mida läbi töötada. Sageli on nende side nii tugev, et nad leiavad teineteist taas, elust elusse. Nad leiavad teineteist ka väga suurtest distantsidest hoolimata. Sageli kolib mees teisele maale, et oma hingesugulane üles leida. Nad teavad kohtudes esimeset pilgust, et on määratud koos olema ja õnne leidma.

Kõritšakra paaridel sünnivad sageli väga andekad lapsed. Ka nende lapsed tegelevad enese arendamise ja täiustamise ning eneseteostusega.

Laubatšakra paar

Neid, kellel domineerib laubatšakra ehk „kolmas silm”, valitseb Saturn. Need on inimesed, kes on eneseteostusega tegelenud mitmeid elusid. Paarid tulevad taas kokku, et jatkata eneseteostusega tegelemist. Nende vahel on väga sügav hingeline harmoonia, mis lubab neil täielikult pühendada oma elu teineteisele. Nad on pühendunud universumi sügavaimate tõdede uurimisele. Neil on soov kogeda Jumalat. Selline suhe on väga haruldane. Need inimesed on tavaliselt vaimsed õpetajad. Nad elavad teistele inimestele, mitte iseendale. Kui paaril on seda sorti harmoonia, tahavad nad ainult teisi õnnelikuks teha. Mõnikord hoiduvad sellised paarid seksuaalelust. Nad lihtsalt elavad koos, et teineteist vaimsel rajal edenemisel aidata.

Kroontšakra paar

Neid keda ühendab kroontšakra, juhib Jupiter. Nad loovad ebamaise ja müstilise armastuse. Nad hoiduvad täielikult seksuaalelust. Naine mõtleb oma mehest kui oma õpetajast, vaimsest gurust ja usaldab teda täielikult. Ta on oma mehele alati truu. Tema mees käitub kui pühak. Pärast surma kohtuvad nad vaimumaailmas, kus saavad olla igavesti koos. Nad on oma töö lõpule viinud.

See on väga kõrgetasmeline armastussuhe.

Allikas: http://www.theearthchild.co.za/chakra-couples-which-are-you/

Tõlkis: Kaia Kullamaa

Recent Posts

See All
bottom of page